​Online kurzy:
​Elementary 
Low Intermediate
​Intermediate
​Individual
Voľné miesta do skupín:


Intermediate
utorok
17:00-18:30

 
   

Sunrise ponúka výučbu anglického jazyka v podobe individuálnych a skupinových kurzov so zameraním pre dospelých klientov, mládež a deti.

Špeciálne kurzy určené pre zdravotné sestry alebo iný zdravotný personál, vyučované lektorom s bohatými skúsenosťami s prácou v štátnych aj súkromných zdravotných zariadeniach vo Veľkej Británii, sú v ponuke.

Sunrise taktiež ponúka neúradné preklady z anglického do slovenského jazyka a naopak. 
Cieľom Sunrise je poskytovanie kvalitnej výuky anglického jazyka prostredníctvom moderných výukových metód a technológií .

         +421/915 259 979
Ohlasy klientov
Facebook page
Sunrise English Language Courses & Translations
Education · Z osobnej skúsenosti...nový spôsob výučby, profesionálny prístup ... vrelo doporučujem · August 23
Saved from Jarmila Stanova's post