​​


Cenník


Cenník lekcií anglického jazyka 'Face to Face' 01/09/18-30/06/19:


               Prihláška dospelí:                                   Prihláška deti:


Online kurzy anglického jazyka:

Elementary level- 155€/osoba (cena platná do 30.06.19)​
Kurz zahrňuje 25 lekcií, kvízy, testy, diskusie, podpora lektora, jedna extra aktivita každý týždeň a 5 veľkých testov (jeden test po každých piatich lekciách). Kurz nezahrňuje hovorenie. Prístup do online triedy je platný na 12 mesiacov.


Low Intermediate level- 165€/osoba (cena platná do 30.06.19)
Kurz zahrňuje 25 lekcií, kvízy, testy, diskusie, podpora lektora, jedna extra aktivita každý týždeň a 5 veľkých testov (jeden test po každých piatich lekciách). Kurz nezahrňuje hovorenie. Prístup do online triedy je platný na 12 mesiacov.​Intermediate level- ​175€/osoba (cena platná do 30.06.19)
Kurz zahrňuje 25 lekcií, kvízy, testy, diskusie, podpora lektora, jedna extra aktivita každý týždeň a 5 veľkých testov (jeden test po každých piatich lekciách). Kurz nezahrňuje hovorenie. Prístup do online triedy je platný na 12 mesiacov.

Skontrolujte si úroveň anglického jazyka, vyskúšajte si jednu lekciu zadarmo a pošlite mi email alebo správu pre viac informácií:

​1. Zaregistrujte sa ako študent na www.easyclass.com
​2. Použite tento Access Code: 4266-66X1
​3. Môžete si vyskúšať test a lekciu.
​4. Pošlite mi email ak máte záujem o kurz.


Cenník neúradné preklady:Zľava nad 20 strán:


Normostrana = 1800 znakov vrátane medzier, teda 30 riadkov po 60 strojopisných úderoch.

Maximálne 4 normostrany za 1 deň.

Cena je za hotový preklad, nie podľa rozsahu originálu.Bankové údaje:

Meno                    Monika Tomanová
Názov banky       Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu           SK92 0900 0000 0051 1751 4550
Swift/BIC             GIBASKBX


IČO: 50 545 442
DIČ: 10 7893 4901
Kurzy pre
deti


​​4€/h/osoba


Kurzy pre
stredoškolákov


​​5€/h/osobaIndividual 
10€/h/osoba
Individuálne kurzy
60 minút - 11€
      90 minút - 16€      2-3
60 minút - 7€/osoba
90 minút - 10€/osoba 

4-6
60 minút - 5,50€/osoba
90 minút - 8€/osoba


Download
Download
ANG →SK

Normostrana             9€

Za slovo                  0,030€

SK→ANG

        Normostrana                       10€

        Za slovo                         0,035€
ANG→SK

Normostana             8,10€

Za slovo                   0,027€

SK→ANG

Normostrana             9€

Za slovo                   0,030€