Sunrise ponúka služby v podobe kurzov anglického jazyka a prekladov z anglického do slovenského jazyka a naopak. Zakladateľom a zatiaľ  jediným lektorom som ja- Monika Tomanová. Strávila som 12 rokov vo Veľkej Británii, kde som pracovala najskôr ako au-pair, barmanka, zdravotná asistentka a od roku 2009 ako zdravotná sestra. Bohaté skúsenosti z oblasti štátneho a súkromného zdravotníctva teraz môžem používať pri výučbe klientov, ktorí majú  záujem pracovať v tomto odbore, v ktorejkoľvek anglicky hovoriacej krajine.

V Anglicku som absolvovala viaceré kurzy a skúšky z anglického jazyka  (ESOL- National Literacy Test Level 1 & 2, ESOL- First Certificate in English), TEFL –level 3 kurz pre učiteľov anglického jazyka, rôzne kurzy pre zdravotné sestry, bakalárske štúdium v zdravotnej a sociálnej práci a postgraduálne štúdium v odbore diabetológia (PGCert). Momentálne sa okrem Sunrise venujem aj diplomovanému štúdiu učenia anglického jazyka.